menu
nagłówek | header | image

Program ramowy

Załączony program jest ramowy i będzie na bieżąco aktualizowany.

18.03.2024 (poniedziałek)

09.00-09.15
Powitanie gości, otwarcie konferencji
09.15-09.45
Gen Z, Generacja Z - między online i offline
prof. dr hab. Leszek Teusz
09.45-11.00
Sesja Neurorozwojowa - Specyfika pracy terapeutycznej z dziećmi - czego uczy nas neuropsychologia rozwojowa - Iwona Palicka
Wprowadzenie: czym są zaburzenia neurorozwojowe. Implikacje dla psychoterapii
Iwona Palicka
Od objawu do przyczyny - gdzie problem widzi rodzic a gdzie neuropsycholog i psychoterapeuta
Krystyna Buszman
Podejście somatyczne w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi
Małgorzata Klecka
Ocena rozwoju niemowlęcia na podstawie badań neurorozwojowych i wybranych parametrów biomedycznych
Roksana Malak
Diagnoza różnicowa autyzmu i implikacje dla terapii
Ewa Mojs
dyskusja
11.00-11.30
☕ Przerwa kawowa
11.30-12.30
Sesja 2 - Psychoterapia Młodych
Leczeniu zaburzeń nastroju (depresja) u młodzieży - o grupach rozwojowych dla młodzieży z ASD jako metodzie profilaktycznej depresji
Hanna Kubiak
Nastolatek i młody dorosły z ADHD: wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne
Tomasz Hanć
12.30-13.30
Sesja 3 - Sesja Terapia Rodziny - Maia Stanisławska-Kubiak
Wyzwania i ryzyka terapii rodzin nastolatków
Grażyna Teusz
Psychoterapia dziecka z zaburzeniami somatycznymi - wskazówki praktyczne
Maia Stanisławska-Kubiak
dyskusja
13.30-14.15
🍽 Przerwa lunchowa
14.15-15.15
Sesja 4 - Psychiatryczna
Sesja konsultanta w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - Miejsce psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychotycznych u dzieci i młodzieży
Agnieszka Słopień
Paradoks „Statku Tezeusza” - użyteczny kontekst pracy psychoterapeuty
Tomasz Galewski
tytuł w trakcie potwierdzania
Bogdan Latecki
15.15-16.15
Sesja 5 - Sesja Terapii zaburzeń odżywiania - Rafał Wójciak
Kontrola i silna wola - mity karmiące anoreksję
Małgorzata Talarczyk
Atypowe formy zachowań żywieniowych. Pregoreksja
Rafał Wójciak
16.15-17.00
Sesja 6 - Sesja Gości Specjalnych
Zespół DDX3X
Urszula Stefaniak
Wykład inauguracyjny
Romane Salvatte, Evandelia Valladier
The Psychology of Resilience with the Focus on Youth and Life Span Development - Examples of Famous People
Lothar Schattenburg
17.00-17.30
Koncert inauguracyjny - Kwartet Pro Forma
17.30-19.00
Warsztaty
Warsztat 1: Wyzwania w pracy z nastolatkiem po traumie
Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak
Warsztat 2: Rodzic w szpitalu psychiatrycznym - jak pomagać dziecku
Agata Aleksińska, Izabela Owczarczak
Warsztat 3: „Dialogi Miłości” z Wewnętrznym Dzieckiem - jako droga do samorozwoju
Ewa Galewska

19.03.2024 (wtorek)

08.30-10.30
Sesja 7 - Diagnoza i terapia ofiar przemocy - Maia Stanisławska-Kubiak
Warsztaty umiejętności psychospołecznych - praca nad konsekwencjami doświadczenia przemocy
Maja Kuźmicz - Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
Przemoc rówieśnicza - od diagnozy do interwencji
Anna Kubiak
Wstydliwe zjawisko - przemoc dzieci wobec rodziców
Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak
Psychoterapia a dziecko pokrzywdzone przemocą - dylematy etyczne, prawa i obowiązki psychoterapeuty
Wiktoria Jaciubek
Współczesne zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży. Próby wskazania przyczyn występowania negatywnych zjawisk w przestrzeni społecznej
Szymon Witczak
10.30-12.00
Sesja 8 - Sesja terapii uzależnień - Maria Skommer
Interwencja jako metoda motywująca osoby uzależnione do podjęcia terapii
Maria Skommer
Kiedy zachowania seksualne stają się problemem?
Dominik Czajeczny
Współuzależnienie, jak z niego wyjść?
Barbara Kęszycka
12.00-12.30
☕ Przerwa kawowa
12.30-14.00
Sesja 9 - Sesja psychoterapia młodych - Piotr Kasprzak
Długa wyprawa młodego człowieka z kraju chwiejności emocjonalnej - kluczowe momenty w udanych terapiach nastolatków z poważnymi problemami
Piotr Kasprzak
Dwa oblicza pacjentów narcystycznych - neurorozwojowy deficyt a dynamiczny konflikt. Różnicowanie w diagnozie i technice pracy
Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska
Samobójcze stany umysłu - mentalizacja w pracy z pacjentem zagrożonym
Anna Król-Kuczkowska
Psychoterapia pacjenta w Oddziale Dziennym dla Młodych Doroslych i jej efekty z uwzględnieniem neuroplastycznosci osób młodych
Anna Ożegowska
14-14.45
🍽 Przerwa lunchowa
14.45-15.15
Sesja 10 - Sesja case studies
Od fobii społecznej po diagnozę borderline ze współwystępującą chorobą afektywną dwubiegunową - konceptualizacja przypadku
Marcin Kuryłło
Zaburzenia neruorozwojowe na przykładzie zespołu metabolicznego a funkcjonowanie w dorosłości - studium przypadku
Hanna Turulczyk
Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej jako przestrzeń terapii dziecka i rodziny - perspektywa superwizora
Ewa Bujoczek, Ewa Karolczyk
Kondycja zdrowia psychicznego dziewcząt z niepełnosprawnością jako wyznacznik sukcesu w procesie usprawniania
Anna Ślebioda
15.15-16.00
Sesja Panelowa „Dokąd zmierzasz psychoterapio?” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
16.00-16.30
Podsumowanie konferencji
16.30-18.00
Warsztaty
Warsztat 1: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - kontraktowanie, organizacja pracy, rozliczenia z NFZ
Paulina Imbirska-Rutka, Dorota Wiśniewska-Szeplewicz
Warsztat 2: "Dom zbitych luster" - terapia rodzinna a cechy narcystyczne IP
Piotr Kasprzak, Karina Pochaba
Warsztat 3: Terapia rodzin wzmacniająca rodziców nastolatków doświadczających chwiejności emocjonalnej
Marta Cichoń Izdebska, Tomasz Kafel
aktualizacja: 2024-02-25