menu
nagłówek | header | image

Opłaty

do 18.02.2024 od 19.02.2024
Uczestnicy 600 PLN 650 PLN
Doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych UMP 300 PLN 300 PLN
Pracownik UMP 300 PLN 300 PLN
Studenci
(osoby do ukończenia 26 r.ż, które nie uzyskały tytułu magistra)
liczba miejsc ograniczona
70 PLN 70 PLN
  • O wysokości opłaty decyduje data wpłaty.
  • Nie ma możliwości dokonania opłaty w miejscu konferencji.

Opłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji, jednak nie później niż do dnia 26.02.2024 na poniższe dane

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
SWIFT/BIC: CITIPLPX
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, psychoterapia2024

Rezygnacja z uczestnictwa:

  • po 08.03.2023 - brak zwrotu opłaty
  • Wszystkie rezygnacje należy zgłaszać mailowo na adres: konferencje@ump.edu.pl.

Faktury:

  • Organizator wystawia faktury na podstawie dokonanej wpłaty na dane podane w formularzu podczas rejestracji lub drogą mailową na adres: konferencje@ump.edu.pl.
  • Wystawienie faktury jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży.
  • Po tym terminie wystawienie faktury będzie niemożliwe.
  • Podstawa prawna: Terminy wystawiania faktur - zasada ogólna. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
  • Faktury z odroczonym terminem płatności, prosimy zgłaszać pod adresem konferencje@ump.edu.pl.
aktualizacja: 2024-02-25