menu
nagłówek | header | image

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs - Przewodnicząca
 • dr Grażyna Teusz - wiceprzewodnicząca
 • dr Rafał Antkowiak
 • mgr Krystyna Buszman
 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • dr Marzanna Farnicka
 • mgr Dominik Haak
 • prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk
 • dr Małgorzata Klecka
 • Anna Król-Kuczkowska
 • prof. UAM Hanna Kubiak
 • mgr Marcin Kuryłło
 • dr n. med. Aleksandra Lewandowska
 • dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr.
 • dr hab. Roksana Malak
 • dr Iwona Palicka
 • dr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska
 • dr Lothar Schattenburg
 • dr Maria Skommer
 • prof. dr hab. Agnieszka Słopień
 • dr Maia Stanisławska-Kubiak
 • dr Małgorzata Talarczyk
 • prof. UAM dr hab. Leszek Teusz
 • mgr Hanna Turulczyk
 • dr Marzena Waszczak-Jeka
 • dr hab. n. o zdr. inż. Rafał W. Wójciak
 • prof. UAM dr hab. Michał Ziarko
 • dr hab. Edyta Zierkiewicz, prof. UWr

Komitet Organizacyjny

 • prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs - Przewodnicząca
 • dr n. o zdr. Maia Stanisławska-Kubiak
 • mgr Marcin Kuryłło
 • mgr Daria Nowak
aktualizacja: 2024-02-25